THE SPEED PROJECT

 “The Speed Project” é unha carreira de relevos non oficial de 550k que se disputa en América e que vai dende Los Ángeles (California) ata las Vegas (Nevada). Esta carreira correse en relevos por equipos formados por seis corredores que se turnan para completar todo o percorrido. Os relevos non se deteñen nunca e execútanse ata que os equipos alcanzan a meta situada no letreiro de “Welcome to Las Vegas”.

Os participantes corren de día e de noite por un terreo moi accidentado e desafiante. En teoría, cada corredor cubre unha sexta parte da distancia total, aproximadamente uns 91k, correndo más ou menos nove tramos de 10k cada un.

Sen embargo, á hora da verdade, estes números vense truncados pois os lances da carreira fan que algúns participantes acaben sufrindo contratempos en forma de lesión, deshidratación, fatiga, etc… tendo que reinventar sobre a marcha as distancias e os integrantes de cada relevo. A idea é moi básica: completar os 550k no menor tempo posible. Nesta innovadora proba non hai sancións, nin regras… pero tampouco espectadores, nin tan sequera asistencia.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"The Speed Project" es una carrera de relevos no oficial de 550k que se disputa en América y que va desde Los Ángeles (California) hasta Las Vegas (Nevada). Esta carrera se corre en relevos por equipos formados por seis corredores que se turnan para completar todo el recorrido. Los relevos no se detienen nunca y se ejecutan continuamente hasta que los equipos alcanzan la meta situada en el cartel de "Welcome to Las Vegas".

Los participantes corren de día y de noche por un terreno muy accidentado y desafiante. En teoría, cada corredor cubre una sexta parte de la distancia total, aproximadamente unos 91k, corriendo más o menos nueve tramos de 10k cada uno.

Sin embargo, a la hora de la verdad, estos números se ven truncados pues los lances de la carrera hacen que algunos participantes acaben sufriendo contratiempos en forma de lesión, deshidratación, fatiga, etc… teniendo que reinventar sobre la marcha las distancias y los integrantes de cada relevo. La idea es muy básica: completar los 550k en el menor tiempo posible. En esta innovadora prueba no hay sanciones, ni reglas... pero tampoco espectadores, ni siquiera asistencia.

 @thespeedproject

https://www.tspdiy.com/